PRIVACY

Bedankt voor het kiezen voor Ziggo GO! Geniet van een compleet nieuwe manier van tv-kijken. Ziggo GO verbreedt en personaliseert uw entertainment ervaring. Op basis van uw kijk- en opnamegedrag worden er tv-programma’s, films en applicaties aanbevolen die u hoogstwaarschijnlijk interessant vindt. Raadpleeg het privacybeleid voor meer details over hoe Ziggo GO uw kijkgeschiedenis benut. U kunt deze ook terugvinden op ziggo.nl/privacy

Door op “Akkoord” te klikken, bevestigt u dat u ons privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

Consumentenbeleid Privacy Ziggo

Dit Consumentenbeleid Privacy is van toepassing op alle diensten die Ziggo Services B.V. aan u levert. Daarnaast is dit Consumentenbeleid Privacy van toepassing op alle diensten die Ziggo B.V. aan u levert als u na 13 april 2015 een nieuw abonnement bij Ziggo B.V. afsluit.

Ziggo Services B.V. en Ziggo B.V. worden hierna “Ziggo” genoemd.

 

Waarom is uw privacy zo belangrijk?

Wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij (uw) persoonlijke informatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen. In dit privacy beleid wordt beschreven hoe Ziggo persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt, uiteraard rekening houdend met uw toestemming indien deze wettelijk is vereist.

Dit beleid is van toepassing op alle klanten van Ziggo en haar dochterondernemingen en op alle bezoekers van onze websites.

Wij adviseren u dit beleid goed door te lezen, samen met onze algemene voorwaarden en met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten. Wijzigingen op dit beleid worden via onze website gecommuniceerd.

Onze producten of diensten kunnen links bevatten naar websites van andere bedrijven en diensten die zij aanbieden. Het kan zijn dat deze bedrijven een eigen privacybeleid hebben. Ziggo is niet verantwoordelijk voor (het naleven van) dat beleid of de producten of diensten van andere bedrijven. Wij adviseren u het privacybeleid van deze bedrijven eveneens goed door te lezen.

 

Wat bedoelen wij met ’persoonlijke informatie’?

Omdat de bescherming van uw persoonlijke informatie één van de belangrijkste kernwaarden van ons bedrijf is,  hanteren wij een brede uitleg van het begrip ‘persoonlijke informatie’. Onder ‘persoonlijke informatie’ verstaan wij: gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon. Dit omvat onder andere namen, adressen, geboortedata en factuurgegevens. Ook kunnen verkeersgegevens, locatiegegevens, IP-adressen, internetgebruiksgegevens en settopbox-gebruiksgegevens als persoonlijke informatie worden aangemerkt.

 

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Vanwege de aard van onze producten en diensten kunnen wij de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen, uiteraard met uw toestemming indien deze is vereist:

  • Contactinformatie: informatie waarmee wij u kunnen identificeren of contact met u kunnen opnemen. Deze informatie omvat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedata, geslacht, taalvoorkeuren, gegevens over levering en andere contactgegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen.
  • Accountinformatie: informatie die u aan ons verstrekt om onze diensten te kunnen leveren, zoals bankrekeninginformatie, factuuradres en informatie die u verstrekt als u deelneemt aan prijsvragen of contact met ons opneemt voor informatie over onze producten en diensten.
  • Gebruiksinformatie: informatie die Ziggo ontvangt wanneer u gebruikt maakt van onze producten en diensten:

-    Vaste en mobiele telefonie data: informatie zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer, het telefoonnummer van degene met wie u belt, het tijdstip en de duur van een gesprek, het nummer dat uw (mobiele) telefoon identificeert op ons netwerk (IMSI en/ of IMEI nummer).

-    Internet data: informatie over uw apparaat, en wanneer noodzakelijk uw IP-/ MAC adres, besturingssysteem, browser type, tijdstip en duur van een internetsessie, de kwaliteit van de verbinding, het volume van de data en de locatiegegevens van de data, noodzakelijk om het verkeer te transporteren over ons netwerk.

-    Data over digitale televisie: informatie zoals tijdstip en duur van het bekijken van tv-programma’s of Video on Demand (“VOD”) of als u door de tv-menu's bladert, bijvoorbeeld door een tv-gids of VOD-catalogus.

 

Gebruiksinformatie bevat nooit de inhoud van de communicatie.

  • Locatiegegevens: informatie over de locatie van uw vaste aansluiting (het   huisadres) of van uw mobiele apparaat (de zendmast waarmee u bent verbonden of welk openbaar wifi punt u gebruikt) voor zover deze informatie noodzakelijk is om de verbinding tot stand te brengen om onze diensten te kunnen leveren.
  • Service-informatie: informatie die wij nodig hebben om diensten aan u te kunnen leveren, zoals het model en servicenummer van uw settopbox, welke softwareversie u gebruikt, smartcard-ID, IP/MAC-adres en het overeengekomen servicepakket.
  • Overige persoonlijke informatie: informatie die wij kunnen verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen of van instanties voor krediettoetsing. Wij kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen over andere mensen als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u een van onze producten cadeau geeft.

 

Voor Horizon Mediaboxen:

 

Informatie over kijkvoorkeuren   

Informatie met betrekking tot welke tv-kanalen u bekijkt en wat er met uw digitale videorecorder wordt opgenomen. Deze informatie wordt alleen bijgehouden als u ervoor heeft gekozen om de gepersonaliseerde aanbevelingen te activeren. Zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming verzamelen wij geen informatie over uw kijkvoorkeuren. Zie het hoofdstuk “Hoe kunt u zich aan- en afmelden?” voor meer informatie.

 

Home-contentinformatie  
De index van video-, muziek- en fotobestanden die zijn opgeslagen op compatible apparaten in uw huis, alleen als u ervoor hebt gekozen de wizard voor het opzetten van een thuisnetwerk te activeren. Zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming verzamelen wij geen Home-contentinformatie. Zie het hoofdstuk “Hoe zit het met content op mijn thuisnetwerk?” voor nadere informatie.


Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Vanwege de aard van onze diensten en producten verzamelen wij informatie over u. Het is voor ons belangrijk ervoor te zorgen dat onze producten en diensten eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar zijn. Wij zijn steeds op zoek naar manieren om onze diensten en producten te verbeteren en ze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Daarom kunnen wij, met uw toestemming voor zover vereist, persoonlijke informatie verzamelen voor de volgende doelen:

De levering van onze producten en diensten. Wij gebruiken contact-, account-, service- en gebruiksinformatie en locatiegegevens voor het opzetten en onderhouden van onze producten en diensten, voor onze administratieve processen en voor het organiseren en administreren van prijsvragen en wedstrijden. Deze activiteiten omvatten provisioning, technische support, hardware- en software-upgrades, facturatie, incasso en krediettoetsing. 

Verbetering van onze producten en diensten. Wij kunnen gebruikmaken van onze algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten te identificeren. Zo kan bijvoorbeeld een hoog Video on Demand (VOD) gebruik in een bepaald genre tot een bredere filmcatalogus in dit genre leiden. Ook kunnen wij marktonderzoek uitvoeren om onze bestaande diensten te verbeteren en nieuwe producten overeenkomstig de behoeften van onze klanten te ontwikkelen.

Marketing en communicatie over (nieuwe) producten en diensten. Wij kunnen met u communiceren over nieuwe (elementen van) onze producten en diensten of speciale acties die voor u interessant kunnen zijn. Zie het hoofdstuk “Hoe kunt u zich aan- en afmelden?” waar wij uitleggen hoe u uw marketingvoorkeuren kunt aanpassen.

Het aanpassen van onze content om deze voor u relevanter te maken. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u meer relevante informatie te tonen in alle Ziggo kanalen. Door bijvoorbeeld uw postcode te gebruiken kunnen we alleen die storingsinformatie tonen op de Ziggo website die voor uw wijk relevant is. Een ander voorbeeld is het gebruik van  uw contactinformatie of andere informatie die met uw instemming is verkregen, om te zorgen dat u alleen aanbiedingen krijgt die voor u relevant zijn. U kunt uw voorkeuren zelf wijzigen.

Om u in staat te stellen goederen en diensten te kopen van onze partners. Wij kunnen via uw tv of online, terwijl u gebruikmaakt van onze producten en diensten, speciale aanbiedingen aan u voorleggen, waardoor u in staat bent goederen en diensten te kopen van onze partners, zoals adverteerders, promoters, applicatieproviders of app-stores. Als u gebruik maakt van dergelijke aanbiedingen of een transactie aangaat, dan kunnen wij uw relevante persoonlijke informatie verzamelen en doorgeven aan de handelspartners waarvan de promoties of transacties afkomstig zijn. De informatie wordt door Ziggo alleen verzameld en bekendgemaakt nadat u bevestigend heeft geantwoord op een dergelijke aanbieding. Onze partners gebruiken uw persoonlijke informatie niet alleen om te voldoen aan uw verzoeken, maar ze kunnen deze gegevens ook gebruiken om u andere informatie te sturen waarin u geïnteresseerd kunt zijn. Voor het gebruik van uw persoonlijke informatie door partners geldt hun eigen privacybeleid. Wij adviseren u deze eveneens te raadplegen.

Het managen van onze prestaties. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor het vragen van feedback over de prestaties van onze producten en diensten, onze klantenservice, ons onderhoud en onze operationele activiteiten. Wij kunnen informatie met betrekking tot uw gebruik van en toegang tot onze producten en diensten gebruiken voor doelen als trafficmanagement, netwerkmanagement, capaciteitsplanning, statistische en technische analyses, het beantwoorden van vragen van klanten en het tegengaan of opsporen van fraude. Ook kunnen wij onze communicatie met u, zoals bijvoorbeeld e-mails en telefoongesprekken, monitoren en vastleggen voor opleidingsdoeleinden, kwaliteitsborging en om gegevens te registreren over de producten en diensten die u bij ons bestelt.

Voldoen aan onze wettelijke verplichting. Wij kunnen wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een juridisch proces of indien handhavende instanties dit vereisen. Om te voldoen aan de voorwaarden van een geldig juridisch proces kunnen wij deze informatie bekendmaken zonder dat u dit weet, zonder uw toestemming en zelfs zonder u hiervan op de hoogte te brengen. Wij behouden het recht voor de toegang tot persoonsgegevens door autoriteiten aan te vechten.

Gebruik anonieme of geaggregeerde informatie. Wij kunnen gebruikmaken van anonieme en geaggregeerde informatie voor het ontwikkelen van rapportages en analyses over welke soorten content en/of advertenties bekeken of overgeslagen worden, voor onderzoek en voor andere legitieme zakelijke doelen.

Voor Horizon Mediabox(en) waarop de gepersonaliseerde aanbevelingen geactiveerd zijn:

Het doen van gepersonaliseerde aanbevelingen   
In het kader van de Horizon-entertainmentbeleving kunnen wij gebruikmaken van informatie over uw kijkvoorkeuren om programma's aan te bevelen en op te nemen die u waarschijnlijk waardeert of speciale aanbiedingen te doen waarin u geïnteresseerd kunt zijn. Gepersonaliseerde aanbevelingen worden geactiveerd als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om informatie over uw kijkvoorkeuren te verzamelen. Wij kunnen u gepersonaliseerde aanbevelingen doen met betrekking tot tv-kanalen, Video on Demand (VOD) en toepassingen. Wij gebruiken persoonlijke informatie met betrekking tot het gebruik van erotische content alleen maar voor het factureren van de afgenomen VOD-diensten en wij doen geen gepersonaliseerde aanbevelingen met betrekking tot erotische content. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Hoe kunt u zich aan- en afmelden?”

Voor Ziggo koopmodel ontvangers (mediabox en/of CI+ modules), de bruikleen mediabox van het merk Humax en CI+ module van het merk Smit of Quantis.

Ziggo houdt geen identificeerbare persoonlijke informatie bij over kijkgedrag van de televisieproducten, tenzij strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals levering van de ‘On Demand’ of ‘TV op Bestelling’ diensten en facturering daarvan) of na uitdrukkelijke toestemming van de klant (opt-in).

Ziggo verwerkt gegevens over het gebruik van de televisieproducten anoniem en geaggregeerd om te kunnen inventariseren en analyseren hoe en in welke mate de verschillende diensten en content worden gebruikt. Deze informatie gebruikt Ziggo om haar diensten- en producten pakket te evalueren en deze eventueel aan te passen. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele klanten.

Ziggo gebruikt deze gegevens tevens om te kunnen voldoen aan haar betalingsverplichtingen jegens de omroepen, film- en content aanbieders en andere rechthebbenden. Daarvoor kan Ziggo geanonimiseerde kijkcijferaantallen aan deze partijen en/of de Stichting Kijkcijfer Onderzoek verstrekken. 

 

Aan wie kunnen wij persoonsgegevens eventueel bekendmaken?

Ziggo hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke informatie. Voor de prestaties van onze producten en diensten kunnen wij, met uw toestemming voor zover vereist, uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden, zoals hieronder wordt beschreven, waaronder begrepen derden in landen buiten de EU en Zwitserland waar de privacyregels afwijken van de regels die van toepassing zijn in de EU en Zwitserland.

Entiteiten binnen de Liberty Global Group (LGI). Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze moedermaatschappij LGI, dochterondernemingen of andere bedrijven onder gemeenschappelijk beheer (gezamenlijk te noemen "gelieerde bedrijven"). In dit geval verlangen wij van deze gelieerde bedrijven dat ze dit beleid volgen.

Werknemers van Ziggo Nederland. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot een selecte groep werknemers die hiervoor speciaal zijn gemachtigd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren ("need to know").

Partners. Als u ervoor kiest deel te nemen aan een speciale aanbieding of een door ons gepresenteerde transactie aan te gaan die door onze partners wordt uitgevoerd, kan het nodig zijn dat wij, indien van toepassing, persoonsgegevens aan die partners bekendmaken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk “Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?”.

Koper van ons bedrijf. Indien een ander bedrijf Ziggo overneemt of activa overneemt van Ziggo waarin of waaronder uw persoonsgegevens begrepen zijn of vallen, krijgt dat bedrijf de door Ziggo verzamelde persoonlijke informatie in bezit en gaan de rechten en verplichtingen van dit privacy beleid ten aanzien van uw persoonsgegevens op dat bedrijf over.

Andere derden. Wij kunnen ook persoonlijke informatie delen met zorgvuldig geselecteerde derden. Dit doen wij alleen indien het bekendmaken van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren/uitvoeren van onze producten en diensten (bijv. klantenzorg), en met leveranciers die specifiek door Ziggo worden ingehuurd voor het leveren van producten of diensten aan Ziggo. Wij eisen van die derden dat ze de informatie vertrouwelijk behandelen en veilig beschermen en deze alleen gebruiken voor het aan ons leveren van de genoemde producten of diensten. Wij kunnen ook persoonlijke informatie delen met krediettoetsingsinstellingen of incassobureaus. Het is mogelijk dat wij ook wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens bekend te maken aan autoriteiten of andere derden. Wij publiceren geen mobiele telefoonnummers van onze klanten in telefoongidsen of nummerinformatiediensten en wij geven uw mobiele nummer ook niet door aan derde partijen om ze op te nemen in een telefoongids tenzij u daarom verzoekt.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij werken er hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor belangrijke stappen ondernomen. Wij hebben formeel personen aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ons netwerk, de ondersteunende infrastructuur en onze informatiesystemen. Wij hebben oplossingen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te beschermen. Deze oplossingen bestaan uit allerlei technische en beleidsmatige oplossingen die variëren, afhankelijk van de aan u aangeboden of geleverde diensten of producten. Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit beveiliging met behulp van een wachtwoord, encryptie, firewalls, antivirus, intrusiedetectie, anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij er een wettelijke verplichting is om persoonsgegevens langer bewaren.

Hoe kunt u zich aan- en afmelden?

Op basis van “opt-in” kunnen wij contact met u opnemen om u informatie te geven over onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Indien u niet langer dergelijke direct-marketinginformatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich op een aantal verschillende manieren afmelden (zoals via e-mail, sms, telefoon, post) of door contact op te nemen met onze Klantenservice. U kunt onze Klantenservice bereiken via de pagina ‘Contact’ op onze website.

Voor de Horizon Mediabox(en): 
Als u gebruikmaakt van de Horizon Mediabox verzamelen, gebruiken en verspreiden wij algemene gebruiksinformatie in aanvulling op contact-, account- en service-informatie, op manieren die passen bij dit beleid. Voordat wij informatie over uw kijkvoorkeuren verzamelen, krijgt u de keuze om u hiervoor aan of af te melden, zoals hieronder wordt beschreven.

Horizon Mediabox(en) 
Wanneer u een Horizon Mediabox installeert, vragen wij u ons toestemming te geven voor het verzamelen van informatie over uw kijkvoorkeuren, zodat wij gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen doen over content die u waarschijnlijk zult waarderen of we kunnen speciale aanbiedingen doen waarin u geïnteresseerd kunt zijn. Vervolgens kunt op elk gewenst moment, via het instellingenmenu van de Horizon Mediabox, aangeven of u al dan niet gepersonaliseerde aanbevelingen wilt ontvangen. Als u ervoor kiest zich af te melden, brengen wij u niet meer op de hoogte van voor u relevante content of speciale acties van Horizon TV. Als u zich afmeldt, wordt de informatie over uw kijkvoorkeuren die is opgeslagen terwijl u was aangemeld, gewist.

Ziggo GO   
Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt voor Ziggo GO, vragen wij u ons toestemming te geven voor het verzamelen van informatie over uw kijkvoorkeuren, zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen doen over content die u waarschijnlijk zult waarderen of u speciale aanbiedingen te doen toekomen waarin u geïnteresseerd kunt zijn. De dienst Ziggo GO levert u gepersonaliseerde aanbevelingen om u in staat te stellen de functies en eigenschappen van deze dienst volledig te benutten.

Hoe zit het met content op mijn thuisnetwerk? 

Als u als klant gebruikmaakt van Horizon TV, kunt u uw thuisnetwerk aansluiten op uw Horizon Mediabox. Door de wizard voor het instellen van uw thuisnetwerk uit te voeren, stemt u in met het aansluiten van uw thuisnetwerk op de Horizon Mediabox. De Horizon Mediabox maakt vervolgens een index aan van video-, muziek- en fotobestanden die op compatible apparaten in uw huis zijn opgeslagen. Als het mogelijk is, worden film- en tv-programmabestanden van uw thuisnetwerk aangevuld met hoesafbeeldingen en synopsisinformatie. U kunt deze thuisnetwerkfunctie op elk gewenst moment binnen het Horizon instellingenmenu in- of uitschakelen. Als u deze 'home-contentfunctie' uitschakelt, wordt de door uw Horizon Mediabox aangemaakte index van video-, muziek- en fotobestanden gewist. Wij gebruiken geen home-contentinformatie voor gepersonaliseerde aanbevelingen.

Hoe zit het met cookies?

Cookies zijn kleine blokjes informatie die uw internetbrowser opslaat en waarmee gegevens over uw browsertype, uw besturingssysteem, de internetpagina's die u heeft bezocht, de duur van die bezoeken, de content en advertenties die u bekeken heeft en andere zogeheten clickstream-gegevens worden verzameld.

Wij gebruiken cookies om onze websites beter te kunnen afstemmen op uw behoeften, om een betere, meer gepersonaliseerde dienst te kunnen bieden en om bepaalde keuzes van u te onthouden. U hoeft deze gegevens dan niet opnieuw in te voeren. Cookies stellen ons ook in staat het verkeer naar onze website te identificeren, bijvoorbeeld welke pagina's bezocht zijn, bezoekersaantallen en volgens welke paden het verkeer verlopen is.

Wij kunnen gebruikmaken van advertentie netwerken bij het aanbieden van advertenties of andere content op deze website en op andere websites waarop advertenties van Ziggo worden getoond. Cookies, webbakens of soortgelijke technologieën op uw computer, mobiele apparaat of andere apparaten, die u voorzien van reclame of content die is afgestemd op interesses waarvan u blijk hebt gegeven door een profiel op te bouwen van uw browsegedrag op deze website en op andere websites die u bezoekt. Voor het gebruik van cookies, webbakens of soortgelijke technologieën door onze reclamenetwerkproviders geldt hun eigen privacybeleid en niet het privacybeleid van Ziggo Nederland .

U kunt cookies handmatig in- en uitschakelen op uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid specifieke cookies of bepaalde soorten cookies te accepteren of af te wijzen, en alle cookies te weigeren of te wissen. Het proces is afhankelijk van uw browser. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor uw specifieke internetbrowser voor het gebruik van deze functionaliteit. Cookies beperken of blokkeren kan echter negatieve gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van veel websites.

We hebben onze cookies in vier verschillende groepen onderverdeeld. Houd er rekening mee dat het uitzetten van cookies gevolgen kan hebben voor de werking van de website.

Ga naar ziggo.nl/cookies om uw cookie-instellingen aan te passen.

Hoe zit het met toepassingen van derden?

In het kader van onze Horizon TV diensten kunt u toegang hebben tot applicaties van derden via onze dienst met de naam Horizon TV App store. Ziggo is niet verantwoordelijk is voor dergelijke applicaties van derden die u zelf besluit te openen. Deze applicaties van derden werken volgens hun eigen privacybeleid; lees dit beleid zorgvuldig door. Wij willen u erop wijzen geen persoonlijke of gevoelige informatie (zoals BSN- of creditcardnummers) in te voeren wanneer u gebruikmaakt van een applicatie van derden, tenzij u heeft geverifieerd dat deze applicatie afkomstig is van een betrouwbare bron.

Wanneer wij zelf applicaties aan u aanbieden die gebruikmaken van uw locatie, dan geven wij u informatie hierover en de keuze om deze locatieservices in of uit te schakelen. Veel verschillende typen mobiele applicaties en diensten maken gebruik van locatiegegevens van uw mobiele apparaat. Wanneer u gebruik gaat maken van nieuwe mobiele diensten of applicaties, raden wij u aan om zorgvuldig het privacy beleid van de aanbieders van deze diensten en applicaties door te nemen om inzicht te krijgen hoe zij uw gegevens verkrijgen en verwerken.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of aanpassen. Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat u ons dat dan weten. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen. Wij kunnen u hiervoor een kleine vergoeding in rekening brengen voor de administratiekosten die gepaard gaan met het aan u verstrekken van dergelijke informatie.

U heeft ook het recht ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden te staken. Neem contact op met onze klantenservice als u geen direct-marketinginformatie of telefonische verkoopgesprekken meer van ons wilt ontvangen. U kunt onze Klantenservice bereiken via de pagina ‘Contact’ op onze website.

Let op: als u zich afmeldt of ons verzoekt uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, kan het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet meer aan u kunnen leveren.

Hoe kunt u contact met ons opnemen over dit beleid?

Als u opmerkingen of vragen heeft over dit beleid of als u de persoonsgegevens die wij over u bewaren wilt inzien, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 

Utrecht, Oktober 2016